Tamil

ஒலிப்பு வரிகள் நா பிறழ் பயிற்சி சொற்கள், வாக்கியங்கள்

இந்த பக்கத்தின் ஒலிப்பு வரிகள் நா பிறழ் பயிற்சி சொற்கள், வாக்கியங்களைக்கொடுத்துள்ளோம். இதைக்கொண்டு பயிற்சி செய்வதன் மூலம் தமிழ் மொழியை தங்குதடையின்றி பேசமுடியும். மேலும் மேடைப்பேச்சின்ப்பொழுது ஏற்படும் பிழைகளை தவிர்க்கமுடியும்.

    நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு